Raport

z uroczystości posadzenia Dębu Pamięci

W przypadku chęci dostarczenia zgłoszenia w formie papierowej, POBIERZ TEN PLIK , wypełnij i prześlij go listownie na adres Stowarzyszenia.

Dane instytucji

Miejsce i data posadzenia DĘBU PAMIĘCI

Usuń
Dodaj kolejnego bohatera

Releacja z uroczystości

W uroczystości udział brali (najważniejsi Goście)

Usuń
Dodaj kolejnego gościa

Osoby i środowiska/instytucje współpracujące z ORGANIZATOREM UROCZYSTOŚCI

Usuń
Dodaj pozycję

Obecność mediów na UROCZYSTOŚCI

Usuń
Dodaj pozycję

Relacje w mediach z UROCZYSTOŚCI

Usuń
Dodaj pozycję

Relacje z UROCZYSTOSCI w internecie

Czy na stronie internetowej ORGANIZATORA lub WSPÓŁORGANIZATORÓW znajduje się relacja z UROCZYSTOŚCI?

Jeśli TAK – należy podać adres strony ORGANIZATORA/WSPÓŁORGANIZATORÓW

Inne strony internetowe, na ewentualnie których znajduje się relacje/wzmianki z uroczystości

Załączniki

Załączniki w formie elektronicznej proszę przekazać przez platformę WeTransfer: https://wetransfer.com/.
Do plików proszę dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego odręcznie OŚWIADCZENIA ( kliknij, aby pobrać).

Osoba wypełniająca