Raport

Rys biograficzny BOHATERA – OFIARY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W przypadku chęci dostarczenia zgłoszenia w formie papierowej, POBIERZ TEN PLIK , wypełnij i prześlij go listownie na adres Stowarzyszenia.

Dane podstawowe

Uwaga! Wymagany do wpisania poniżej numer certyfikatu, jest pierwszym członem sygnatury certyfikatu.
Przykład: 1224/2218/WE/2009 - w tym przypadku numerem certyfikatu jest 1224

Załączniki

Załączniki w formie elektronicznej proszę przekazać przez platformę WeTransfer: https://wetransfer.com/.
Do plików proszę dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego odręcznie OŚWIADCZENIA ( kliknij, aby pobrać).

Osoba wypełniająca