Katyń 2022

Katyń 2022

Start: 2022-09-17
Koniec: 2022-10-28

Katyń 2022. Notacje filmowe jest 3 ogólnopolskim konkursem historycznym dla młodzieży podejmującym problematykę katyńską.
Jest próbą nawiązania bezpośredniej relacji pomiędzy pokoleniem tik toka a generacją, która obrazy ma zapisane w pamięci – potomkami Ofiar Zbrodni Katyńskiej, historykami, regionalistami. 

Konkurs jest dwuetapowy (ocena formalna i merytoryczna), przeznaczony dla młodzieży w wieku 13-18 lat z podziałem na dwie kategorie wiekowe (szkoła podstawowa [P] i szkoły ponadpodstawowe [L]), a termin nadsyłania prac konkursowych (filmów) – 28.10.2022.

Organizacja konkursu na notacje filmowe (krótkie monotematyczne dokumenty filmowe) pozwoli
wykorzystać narzędzia bliskie młodzieży (smartfony, iphony), przyczyni się do poznania Bohaterów Katyńskich wywodzących się z rodzimej społeczności oraz stanie się pretekstem do bezpośredniego spotkania ze „strażnikami pamięci”. 
Jego podsumowaniem będzie 3. Konferencja Młodych Historyków, która odbędzie się w dn. 25.11.2022 w Sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie.
Podczas Konferencji laureaci i finaliści konkursu otrzymają statuetki i atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz będą mieli możliwość prezentacji swoich filmów przed publicznością.

Uczestnikom konkursu polecamy:
- kontakt ze Stowarzyszeniami i federacją Rodzin Katyńskich oraz Rodziną Policyjną 1939
- https://nasi-bliscy.federacja-katyn.org.pl/
- https://bibliografia-katynska.federacja-katyn.org.pl/

PROTOKÓŁ JURY 3. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY „KATYŃ 2022. Notacje filmowe”

W dn. 18 listopada 2022 roku Jury w składzie: dr Ewa Kowalska – sekretarz Jury, Małgorzata Jędruch-Włodarczyk, Sławomir Dynek, Sławomir Frątczak,  i dr Maciej Wyrwa dokonało oceny 41 zgłoszonych prac konkursowych w 2 kategoriach wiekowych:

Szkoła podstawowa (P):

Laureaci:

1. Miejsce – Maciej Świtoń (Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy) „Obiecują nam wolność, więc wrócę…”

2. Miejsce – Agata Kurpińska, Zuzanna Kurpińska, Liliana Przekazińska (Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie) „Legionowska pieczęć w katyńskiej historii.”

3. Miejsce – Alicja Nowak, Safia Saoud, Przemysław Górniak  (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie) „Powierzam Go Waszej pamięci…”

 

Finaliści: (Wyróżnienia)

Mikołaj Kubik, Maksymilian Majkrzak (Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku) „Stanisław Cięciel”

Hanna Stróżak, Michał Kierzynkowski (Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Krzywoustego w Wolinie) „Leon Tombak”

Antonina Mikołajczyk (Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie) „Mój prapradziadek”

Nadia Burdzy, Justyna Mistewicz, Konrad Stachowiak (Szkoła Podstawowa nr 28 im. Lubuskich Rodzin Katyńskich w Zielonej Górze) „W tunelu ognia jechaliśmy…”

Juliusz Stefański (Szkoła podstawowa nr 90 im. Kawalerów Maltańskich w Krakowie) „Naród, który traci pamięć traci sumienie.”

Fryderyk Ermich (Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie) „Mjr Paweł Szyfter”

Franciszek Aranowski - Kabza (Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Gdyni) „Historia zapisana w Dębach”

Natalia Uchman, Mateusz Lasocki, Maciej Nurzyński (Publiczna Szkoła Podstawowa w Cegłowie) „A. Jarzębski. (Nie)zapomniany Bohater”

Franciszek Basiński (Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Arka” we Wrocławiu) „Od służby Ojczyźnie do bohaterskiej  śmierci”

Karol Nożewski, Bartosz Pawlak, Antoni Szajewski (Publiczna szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy) „Stefan Zawadzki.2.”

 

Szkoły ponadpodstawowe (L):

Laureaci:

1. Miejsce – Krystian Kosiewicz, Oskar Pyrzeński, Kacper Ścibisz (Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim) „Doktor Aleksander Ciechanowski”

2. Miejsce – Szymon Topól, Konrad Jaworek (Zespól Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebinii) „Mjr Antoni Lange. Polski patriota”

3. Miejsce – Weronika Jankowska (37 Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie) i Maciej Jankowski (50 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie im. Ruy Barbosy) „Pamięci Franciszka Kacprzak”

Finaliści: (Wyróżnienia)

Zuzanna Dul (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida) „Ku pamięci por. M. Miżołębskiego”

Leon Wójcik (IV Liceum Ogólnokształcące im. Rotm. Witolda Pileckiego w Piasecznie) „Drzewa pamiętają…”

 

Maciej Domagała, Oliwia Pliszka (Zespół Szkół Rolniczych CKS im. S. Żeromskiego w Świdwinie) „Film poświęcony asp. PP Janowi Gałęziewskiemu”

 

Do publicznej prezentacji swoich prac podczas 3. Konferencji Młodych Historyków w Sali Konferencyjnej Ordynariatu Polowego WP w Warszawie, Jury rekomenduje laureatów konkursu (zdobywców miejsc od 1 do 3).

 

Jury wyraża radość z powodu tak licznego udziału młodzieży z różnych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z całej Polski. Jury pragnie podkreślić dużą wartość notacji filmowych kultywujących pamięć o lokalnych Bohaterach oraz różnorodność form i scenariuszy notacji. Cieszy fakt sięgania po wspomnienia Strażników Pamięci czyli rodzin Ofiar Zbrodni Katyńskiej i do wiedzy, doświadczenia lokalnych autorytetów. Jury wyraża szacunek nauczycielom, opiekunom, rodzicom za zaangażowanie w edukację i wychowanie oraz pomoc uczniom, podopiecznym w przygotowaniu prac konkursowych.

Warszawa, 18.XI.2022                                               

Jury:

dr Ewa Kowalska, Małgorzata Jędruch-Włodarczyk, Sławomir Dynek, Sławomir Frątczak, dr Maciej Wyrwa


formularz zgłoszenia do wypełnienia - plik do pobrania
karta pracy do wypełnienia - plik do pobrania

Jury 3. Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dla młodzieży "Katyń 2022. Notacje filmowe":

Dr Ewa Kowalska – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – Biura Poszukiwań i Identyfikacji, historyk

Sławomir Frątczak – kierownik Muzeum Katyńskiego Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, historyk

Dr Maciej Wyrwa – pracownik Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroiszewskiego, historyk

Sławomir Dynek – dziennikarz, fotograf, operator kamery

Małgorzata Jędruch-Włodarczyk – pracownik Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, historyk, muzykolog, dziennikarz

Regulamin

3. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY:
KATYŃ 2022 – NOTACJE FILMOWE

I. INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI KONKURSU HISTORYCZNEGO „KATYŃ 2022”

1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu historycznego dla młodzieży „Katyń 2022” jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00 -704 Warszawa).

2. Projekt edukacji historycznej dla młodzieży w formie konkursu historycznego zakończonego Konferencją Młodych Historyków pn. „Katyń 2022” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

3. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu, jego Regulaminu, składu Jury dostępne są na stronie internetowej https://katyn-pamietam.pl/

4. Partnerami Organizatora w organizacji i promocji konkursu są Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego.

II. CELE KONKURSU HISTORYCZNEGO

1. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy dotyczącej Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar poprzez poznawanie historii zbrodni, kontekstów i interpretacji, a także życia konkretnych osób zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

2. Rozwijanie zainteresowania historią Polski XX wieku poprzez bezpośredni kontakt ze „strażnikami pamięci” (rodziny Ofiar Zbrodni Katyńskiej), regionalistami, historykami i przekaz międzypokoleniowy.

3. Podnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży i kształtowanie postaw patriotycznych poprzez aktywne wpajanie szacunku do własnego dziedzictwa kulturowego.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Ogólnopolski Konkurs Historyczny adresowany jest do młodzieży w wieku 12 – 18 lat zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z podziałem na 2 kategorie wiekowe: 12-15 (szkoła podstawowa - P) i 16-18 lat (szkoła ponadpodstawowa - L).

2. Konkurs jest dwuetapowy przeznaczony dla osób indywidualnych lub zespołów badawczych liczących maksymalnie 3 osoby uczęszczających do wszelkiego typu placówek edukacyjnych lub oświatowo-wychowawczych. W I etapie następuje ocena formalna prac dokonywana przez przedstawicieli Organizatora Konkursu. W II etapie prace oceniane są pod względem merytorycznym przez Jury powołane przez Organizatora.

3. Osobom z niepełnosprawnościami zostanie udzielona wszelka możliwa pomoc na podstawie pisemnego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi Konkursu.

4. Ocenie podlegają notacje filmowe, których bohaterem jest wskazany z imienia i nazwiska upamiętniony lokalnie Bohater Katyński lub kilku wskazanych z imienia i nazwiska lokalnie upamiętnionych Bohaterów Katyńskich.
Notacja filmowa, w rozumieniu niniejszego Regulaminu konkursu, to monotematyczny materiał audiowizualny którego celem i efektem jest udokumentowanie losów i upamiętnienie Ofiar Zbrodni Katyńskiej wykorzystujący formę wywiadu/wypowiedzi „strażników pamięci” czyli członków rodzin pomordowanych albo regionalistów, historyków, znawców historii lokalnej. Notacja powinna umożliwiać jej późniejsze wykorzystywanie w celach produkcji filmowych, audio i innych.

5. Notacje filmowe nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach historycznych.

6. Jeden autor lub zespół badawczy może przedstawić jedną pracę.

7. Oceny merytorycznej nadesłanych prac dokonuje niezależne Jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie https://katyn-pamietam.pl/

8. Zgłoszenie notacji do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie internetowej https://katyn-pamietam.pl/ oraz w innych materiałach dokumentujących i promujących realizację Konkursu oraz programu „Katyń… Ocalić od zapomnienia”.      

IV. ZASADY, TERMINY I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Kompletna dokumentacja konkursowa zawiera formularz zgłoszenia do konkursu (pkt IV.2) i notację filmową opatrzoną kartą pracy (pkt IV.3.b).

2. Formularz zgłoszenia uczestnika / zespołu badawczego jest opublikowany na stronie konkursu: https://katyn-pamietam.pl/.
Wypełniony formularz przesyła nauczyciel / wychowawca albo rodzic/opiekun prawny.  Niezbędnym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zaznaczenie zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu oraz zgody na udostępnianie i publikację prac konkursowych dla potrzeb realizacji konkursu i programu edukacyjnego „Katyń… Ocalić od zapomnienia”

3.

a/ Notacja filmowa powinna być plikiem w formacie MP4. Całość notacji filmowej powinna trwać maks. 7 minut / 720 pikseli / 1mbps – rozmiar pliku maks. do 40 MB. Notacja powinna rozpoczynać się obrazem informującym komu poświęcony jest film i kończyć informacją dotyczącą udziału rozmówcy, autora/ów oraz wykorzystanych materiałów źródłowych, utworów muzycznych i słowno-muzycznych umożliwiających identyfikację pracy konkursowej.

b/ metryczka pracy powinna zawierać następujące informacje:


1. Kategoria wiekowa
2. Tytuł notacji filmowej oraz jej czas / rozmiar
3. Imię i nazwisko autora albo imiona i nazwiska zespołu badawczego
4. Dane kontaktowe do autora/ów pracy konkursowej
5. Nazwa i adres szkoły
6. Nazwisko nauczyciela/wychowawcy oraz e-mail i dane kontaktowe nauczyciela lub opiekuna/rodzica zgłaszającego ucznia/ów do Konkursu  
4. Kompletną dokumentację konkursową należy przesłać w wersji elektronicznej w terminie do dnia 28 października 2022 na adres: malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl
5. Wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane nie później niż 4 listopada 2022 r. na stronie internetowej Konkursu: https://katyn-pamietam.pl/.
6. Werdykt Jury zostanie opublikowany nie później niż 18 listopada 2022r. na stronie internetowej Konkursu: https://katyn-pamietam.pl/.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

1. Kryteria formalnej oceny prac:
- przesłanie notacji w swojej kategorii wiekowej z pełną dokumentacją konkursową do dnia wskazanego w Regulaminie Konkursu (pkt IV.4)
- poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia wraz z wyrażoną zgodą na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji Konkursu
- poprawnie wypełniona karta pracy (pkt IV.3.b)
- wskazanie bibliografii, autorstwa utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz ikonografii (grafiki, źródła materiałów zdjęciowych i dokumentów).

2. Kryteria merytorycznej oceny prac:
- zgodność pracy konkursowej z tematem konkursu,
- umiejętność korzystania ze źródeł i sięgania do rodzinnych i lokalnych historii
- przemyślana konstrukcja scenariusza notacji (przygotowany wywiad),
- walory artystyczne filmu (kompozycja wizualna, jakość dźwięku, jasność i precyzja języka)
- ogólny wyraz artystyczny (czytelny przekaz, przemyślany plan filmowy, indywidualne podejście do tematu filmu, dbałość o szczegóły)

3. Dla laureatów Konkursu w każdej z dwóch kategorii wiekowych przewidziane są następujące nagrody:

a. udział w Konferencji Młodych Historyków „Katyń 2022” i publiczne przedstawienie notacji filmowej w dn. 25 listopada 2022r. w Warszawie oraz publikacja pracy na stronie internetowej www.katyn-pamietam.pl i na filmie DVD dokumentującym 15-lecie działania programu „Katyń… Ocalić od zapomnienia”.

b. dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów Konkursu.

4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
5. Nauczyciele/opiekunowie laureatów Konkursu otrzymają drobne upominki i podziękowania.
6. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi podczas Konferencji Młodych Historyków pn. „Katyń 2022” w dn. 25.11.2022 r.  z udziałem przedstawicieli grantodawcy, mediów i zaproszonych gości.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Jury są nieodwołalne oraz niezaskarżalne.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących projekt „Katyń 2022” oraz działalność Stowarzyszenia Parafiada, bez uiszczania honorarium autorskiego.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
4. Prace przesłane do Konkursu nie będą zwracane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.