Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.katyn-pamietam.pl

 1. Informacje ogólne:
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.katyn-pamietam.pl oraz aplikacji Dęby Pamięci
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
  Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza z siedzibą w Warszawie (00-704), ul. Gwintowa 3, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, Wydz. Gosp. XX nr 0000124134, NIP: 5212941833.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie na potrzeby administrowania serwisem oraz w zakresie niezbędnym do realizacji programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” poprzez portal internetowy www.katyn-pamietam.pl (przesyłanie formularzy, maili, informacji, zdjęć).
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Uzytkownicy mają prawdo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych w ramach serwisu, a także do ich poprawiania lub usunięcia.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.katyn-pamietam.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. APLIKACJA MOBILNA
  1. Aplikacja mobilna Dęby Pamięci nie gromadzi żadnych informacji poza zdjęciami przesłanymi przez użytkowników i lokalizacją urządzeń w momencie wykonywania zdjęcia. W szczególności aplikacja nie gromadzi ani nie przesyła informacji pozwalających na identyfikację użytkownika. Dane gromadzone w ten sposób nie mogą być wykorzystane do śledzenia użytego urządzenia.
  2. Celem aplikacji jest zebranie informacji o realnych lokalizacjach zasadzonych Dębów Pamięci Ofiar Katyńskich. Informacje te będą udostępniane na stronie katyn-pamietam.pl oraz w aplikacji Dęby Pamięci.
  3. Każde przesłane przez aplikację zdjęcie jest weryfikowane pod względem zgodności zawartych w nim informacji z założeniami Programu, tj. czy dane zdjęcie przedstawia Dąb Pamięci poświęcony wskazanemu przy przesyłaniu zdjęcia Bohaterowi. Zdjęcia zweryfikowane negatywnie są bezzwłocznie usuwane.
  4. Przesyłając zdjęcie poprzez aplikację Dęby Pamięci użytkownicy aplikacji udzielają bezterminowo zgody na niekomercyjne wykorzystanie tych zdjęć przez Stowarzyszenie Parafiada, w szczególności w serwisie katyn-pamietam.pl oraz w aplikacji Dęby Pamięci.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.