Klucze Pamięci - konferencja edukacyjna z okazji 15-lecia programu edukacyjnego "Katyń... Ocalić od zapomnienia

Konferencja edukacyjna "Klucze Pamięci" odbyła się 22 kwietnia 2023 r. w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Umiwersytetu Warszawskiego. W panelu I zatytułowanym "Pro Memoria - wyzwania nowoczesnej edukacji" wzięli udział muzealnicy, edukatorzy i specjaliści zajmujący się problematyką Katyńską. Moderatorem był dr Maciej Wyrwa z Centrum Mieroszewskiego. 

Materiały filmowe

(kliknij miniaturkę, aby włączyć film)

Play

Film #1