Katyń 2022. Notacje filmowe. Nagrodzone filmy w kategorii: szkoła podstawowa.

I nagrodę za notację filmową poświęconą pamięci ppor. Leona Fijałka otrzymał Maciej Świtoń - uczeń szkoły podstawowej z Oleśnicy. 

II nagroda - kat. szkoła podstawowa - film pt. " Legionowska pieczęć w katyńskiej historii" - autorki z Legionowa: Agata Kurpińska, zuzanna Kurpińska i Liliana Przekazińska

III nagroda - kat. szkoła poidstawowa - film poświęcony asp. PP Wincentemu Karbowiakowi - uczniowie z Lublina: Alicja Nowak,  

 

 

 

Materiały filmowe

(kliknij miniaturkę, aby włączyć film)

Play

I nagroda (P) "Obiecują nam wolność..."

Play

II nagroda (P) "Legionowska pieczęć..."

Play

III nagroda (P) "Powierzam Go..."