Informacja o projekcie

Celem głównym projektu "Katyń... Ocalić od zapomnienia" jest zwiększenie aktywności społecznej na rzecz kultywowania pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej poprzez zbudowanie interaktywnego portalu internetowego, stworzenie sieci 16 aktywnych koordynatorów regionalnych, prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizację międzypokoleniowej konferencji "Klucze pamięci...".