ZygmuntPeńsko

Program edukacyjny „Katyń... ocalić od zapomnienia" został zainicjowany 13 kwietnia 2008 roku w czasie uroczystości upamiętnienia 30 Ofiar Zbrodni Katyńskiej na Cmentarzu Poległych w Radzyminie.

ZygmuntPeńsko

porucznik

Dane personalne:

data urodzenia 1903-04-24
miejsce urodzenia Żyrardów
z ojca Józefa
zamordowany w Charków

Biogram

Podporucznik piechoty rez. Zygmunt PEŃSKO, s. Józefa i Marianny z Klepackich, ur. 24 IV 1903 w Żyrardowie. W latach 1915–1918 drużynowy drużyny skautowej. Absolwent Szkoły Średniej Zespołu Nauczycieli w Żyrardowie (1919). W WP w 1920 ochotnik 1 pułku łączności. Zdemobilizowany 16 XI 1920. Odbył ćwiczenia rezerwy w 1 pułku łączności (1930), 18 pułku piechoty (1933, 1935) i 3 pułku strzelców podhalańskich (1938). Mianowany ppor. rez. ze starszeństwem 1 IX 1931, z przydziałem do 18 pułku piechoty. Był zatrudniony przy budowie kolei Żory – Pszczyna na Śląsku.

[L.S. 2699; CAW, Odrz. 437/19.4.1937.]

Spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Charkowie.

Dąb Pamięci zasadzony w Żyrardowie w 2020 roku.

Second Lieutenant of the Reserve Infantry Zygmunt PEŃSKO, son Józef and Marianna née Klepacka, born on 24 April 1903 in Żyrardów. He was a scout team leader from 1915 to 1918. He graduated from the Secondary School of the Żyrardów Teachers' Association (1919). He volunteered for the Polish Army in 1920 as part of the 1st liaison regiment. Demobilized on 16 November 1920, he served in the 1st Communications Regiment (1930), the 18th Infantry Regiment (1933, 1935) and the 3rd Podhale Rifle Regiment (1938). He was promoted to second lieutenant with seniority on September 1, 1931, with an assignment to 18th Infantry Regiment. He was employed in the construction of the Żory-Pszczyna railroad in Silesia.

[L.S. 2699; CAW, Odrz. 437/19.4.1937.]

He rests in the War Cemetery in Kharkov.

Memorial Oak was planted in Zyrardow in 2020.

Подпоручмк пехоты в запасе Зигмунт ПЕНЬСКО, сын Юзефа и Марианны урожденной Клепацкой. Родился 24 апреля 1903 года в Жирардове. В 1915–1918 был активным участником скаутского движения. Выпускник средней школы в Жирардове (1919). В 1920 г. записался добровольцем в 1-й полк связи Войска Польского. Демобилизован 16 ноября 1920 г. Учения запаса проходил в 1-м полку связи (1930), в 18-м пехотном полку (1933, 1935) и в 3-м полку подгальских стрелков (1938). Произведен в подпоручики со старшинством 1 сентября 1931 г. и зачислен в 18-й пехотный полк. Работал на строительстве железной дороги Жоры - Пшчина в Силезии.

[L.S. 2699; CAW, Odrz. 437/19.4.1937.]

Покоится на Польском Военном Кладбище в Харькове-Пятихатках.

Дуб Памяти посажен в Жирардове в 2020 году.

Instytucja

Dane instytucji opiekującej się bohaterem.

Urząd Miasta Żyrardowa

Dane instytucji:

Nazwa Urząd Miasta Żyrardowa
Ulica Pl. Jana Pawła II1
Miejscowość 96-300Żyrardów
Karta instytucji [zobacz]

Dąb Pamięci

Miejsce, gdzie posadzono Dąb Pamięci bohatera.