AdamLachowski

Program edukacyjny „Katyń... ocalić od zapomnienia" został zainicjowany 13 kwietnia 2008 roku w czasie uroczystości upamiętnienia 30 Ofiar Zbrodni Katyńskiej na Cmentarzu Poległych w Radzyminie.

AdamLachowski

porucznik

Dane personalne:

data urodzenia 1910-11-19
miejsce urodzenia Władywostok
z ojca Stanisława
zamordowany w Katyń

Biogram

Ppor. rez. Adam LACHOWSKI s. Stanisława i Marii, ur. 19 XI 1910 we Władywostoku. Ukończył Państwową Szkołę Budownictwa w Lesznie. Przeszkolenie wojskowe odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie i na dywizyjnym kursie podchorążych rezerwy przy 29 pułku piechoty. Podporucznikiem od 1937, przydzielony do baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Hoszcza”. Miał żonę Jadwigę.

[CAW, AP 2820; MiD WIH, L.W. 036/3 z 16 IV 1940; AM 2539.]

Spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Katyniu.

Dąb Pamięci zasadzony w Poznaniu w 2020 roku.

Second Lieutenant of the Army Reserves, Adam LACHOWSKI, son of Stanislaw and Maria, born on November 19, 1910 in Vladivostok. He graduated from the State Construction School in Leszno. He underwent military training in the Infantry Reserve Cadet School in Zambrów and in the Divisional Reserve Cadet Course at the 29th Infantry Regiment. He became a second lieutenant in 1937 and was assigned to the "Hoscha" battalion of the Border Protection Corps. He was married to Jadwiga.

[CAW, AP 2820; MiD WIH, L.W. 036/3 dated 16 IV 1940; AM 2539.]

He buried in the Katyn War Cemetery.

Oak of Memory was planted in Poznań in 2020.

Подпоручик запаса Адам ЛЯХОВСКИЙ, сын Станислава и Марии. Родился 19 ноября 1910 года во Владивостоке. Окончил Государственную Строительную Школу в Лешно. Проходил военную подготовку в Школе Подхорунжих запаса пехоты в Замбруве и на дивизионных курсах подхорунжих  запаса в 29-м пехотном полку. Подпоручик с 1937 г. Прикомандирован к батальону Пограничного корпуса „Hoszcza”. Был женат на Ядвиге.

[CAW, AP 2820; MiD WIH, L.W. 036/3 z 16 IV 1940; AM 2539.]

Покоится на Польском Военном Кладбище в Катыни.

Дуб Памяти посажен в Познани в 2020 году.

Instytucja

Dane instytucji opiekującej się bohaterem.

Stowarzyszenie "Katyń" w Poznaniu

Dane instytucji:

Nazwa Stowarzyszenie "Katyń" w Poznaniu
Ulica T. Kościuszki92/98
Miejscowość 60-967Poznań
Karta instytucji [zobacz]

Dąb Pamięci

Miejsce, gdzie posadzono Dąb Pamięci bohatera.