AdamHedinger

Program edukacyjny „Katyń... ocalić od zapomnienia" został zainicjowany 13 kwietnia 2008 roku w czasie uroczystości upamiętnienia 30 Ofiar Zbrodni Katyńskiej na Cmentarzu Poległych w Radzyminie.

AdamHedinger

porucznik

Dane personalne:

data urodzenia 1917-05-10
miejsce urodzenia Poznań
z ojca Władysława
zamordowany w Katyń

Biogram

 

Ppor. Adam HEDINGER, s. Władysława i Anny z Szyfterów, ur. 10 V 1917 w Poznaniu. Absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. (1938). Ppor. mianowany 1 X 1938, przydzielony do 78 pułku piechoty.

[MiD WIH, L.W. 025/2 z 9 IV 1940 oraz Kartoteka osobowa, litery D–K.]

Spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Katyniu.

Dąb Pamięci zasadzony  w Poznaniu w 2020 roku.

Second Lieutenant, Adam HEDINGER, son of Władysław and Anna, née Szyfter, born on May 10, 1917 in Poznań. He graduated from the Infantry Officer Cadet School in Ostrów Mazowiecki (1938). He was promoted to second lieutenant on October 1, 1938, and was assigned to 78th Infantry Regiment.

[Military Intelligence Department (MiD WIH), L.W. 025/2, dated April 9, 1940 and Personal File, letters D-K.

He is buried in the Katyn War Cemetery.

Oak of Remembrance was planted in Poznan in 2020.

Подпоручик Адам ХЕДИНГЕР, сын Владислава и Анны урожденной Шифтер. Родился 10 мая 1017 года в Познани. Окончил Школу Подхорунжих пехоты в Острув-Мазовецкой (1938). В подпоручики произведен 1 сентября 1938г. Приписан к 78-му пехотному полку.

[MiD WIH, L.W. 025/2 z 9 IV 1940 oraz Kartoteka osobowa, litery D–K.]

Покоится на Польском Военном Кладбище в Катыни.

Дуб Памяти посажен в Познани в 2020 году.

Instytucja

Dane instytucji opiekującej się bohaterem.

Stowarzyszenie "Katyń" w Poznaniu

Dane instytucji:

Nazwa Stowarzyszenie "Katyń" w Poznaniu
Ulica T. Kościuszki92/98
Miejscowość 60-967Poznań
Karta instytucji [zobacz]

Dąb Pamięci

Miejsce, gdzie posadzono Dąb Pamięci bohatera.