AdamCałka

Program edukacyjny „Katyń... ocalić od zapomnienia" został zainicjowany 13 kwietnia 2008 roku w czasie uroczystości upamiętnienia 30 Ofiar Zbrodni Katyńskiej na Cmentarzu Poległych w Radzyminie.

AdamCałka

kapitan

Dane personalne:

data urodzenia 1911-11-04
miejsce urodzenia Poznań
z ojca Franciszka
zamordowany w Katyń

Biogram

Ppor. rez. Adam Stanisław CAŁKA, s. Franciszka i Zofii z Adamczyków, ur. 4 XI 1911 w Poznaniu. Absolwent liceum handlowego (1931), Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu i dywizyjnego kursu podchorążych rez. w 59 pułku piechoty (1933). Pracownik Zakładów „Stomil” w Poznaniu.

[CAW, AP 2903; MiD WIH, L.W. 036/1 z 17 IV 1940; J. Tucholski, Mord w Katyniu.]

Spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Katyniu.

Dąb Pamięci zasadzony w Poznaniu w 2020 roku.

Second Lieutenant of the Army Reserves Adam Stanislaw CAŁKA, s. Franciszek and Zofia Adamczyk, born 4 XI 1911 in Poznań. He graduated from a Commerce High School (1931), the Higher School of Commerce in Poznań, and a division course for officers cadets of the reserves in the 59th Infantry Regiment (1933). He worked for the "Stomil" Factory in Poznań.

[CAW, AP 2903; MiD WIH, L.W. 036/1, 17 April 1940; J. Tucholski, Murder in Katyn].

He is buried in the Katyn War Cemetery.

Oak of Remembrance was planted in Poznań in 2020.

Подпоручик запаса Адам Станислав ЦАЛКА, сын Франчишка и Зофии урожденной Адамчик. Родился 4 ноября 1911 в Познани. Выпускник коммерческого лицея (1931) и Высшей Коммерческой Школы в Познани. Окончил дивизионные курсы подхорунжих запаса в 59 пехотном полку (1933). Сотрудник промышленного предприятия „Stomil” в Познани.

[CAW, AP 2903; MiD WIH, L.W. 036/1 z 17 IV 1940; J. Tucholski, Mord w Katyniu.]

Покоится на Польском Военном Кладбище в Катыни.

Дуб Памяти посажен в Познани в 2020 году.

Instytucja

Dane instytucji opiekującej się bohaterem.

Stowarzyszenie "Katyń" w Poznaniu

Dane instytucji:

Nazwa Stowarzyszenie "Katyń" w Poznaniu
Ulica T. Kościuszki92/98
Miejscowość 60-967Poznań
Karta instytucji [zobacz]

Dąb Pamięci

Miejsce, gdzie posadzono Dąb Pamięci bohatera.