Aplikacja „Katyń – Dęby Pamięci”

Aplikacja „Katyń – Dęby Pamięci” to znakomite narzędzie by śledzić miejsca upamiętnień Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zdjęcie Dębu albo Tablicy Pamięci poświęconej jednemu z niemal 22000 Bohaterów Katyńskich, po zweryfikowaniu przez koordynatora programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”, pojawi się na mapie Dębów Pamięci na portalu www.katyn-pamietam.pl.

Dzięki temu działaniu, korzystając z nawigacji, możesz stworzyć swoją trasę szlakiem Dębów Pamięci i poznać Tych którzy zostali zamordowani przez NKWD w 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Kalininie [Twerze], na terenie Ukrainy i spoczywają na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni.

Zachęcamy do pobrania naszej aplikacji mobilnej.

 

Link do pliku .APK

Pobierz aplikację

The application "Katyn - Memorial Oaks" is an excellent tool to track the memorial locations of the Victims of the Katyn Massacre. The picture of an Oak or a Commemorative Plaque dedicated to one of nearly 22000 Katyń Heroes, after verification by the coordinator of the educational program "Katyń... Preserving it's Memory", will appear on the Memorial  Oak map on the portal www.katyn-pamietam.pl..

Thanks to this action, using navigation, you can create your own route of Memorial Oaks and meet those who were murdered by the NKVD in 1940 in Katyn, Kharkov, Kalinin [Tver], in Ukraine and who are buried in the Polish War Cemetery in Kiev-Bykivnia.

We encourage you to download our mobile application.
 

Download APK

Download .apk file