Poprojektowa publikacja książkowa "Katyń... Ocalić od zapomnienia. 2008 - 2023"

Poprojektowa publikacja książkowa "Katyń... Ocalić od zapomnienia. 2008 - 2023"

W latach 2021 - 2023 był realizowany projekt "Katyń... Ocalić od zapomnienia" dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw ObywatelskichNOWEFIO na lata 2021 - 2030.

Podsumowaniem realizacji projektu jest publikacja książkowa wraz z płytą DVD zawierająca materiały dotyczące historii programu edukacyjnego "Katyń... Ocalić od zapomnienia", obszerne fragmenty Konferencji "Klucze Pamięci - edukacja w służbie Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej i artykuły stanowiące wynik badań ankietowych prowadzonych wśród koordynatorów regionalnych programu i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z różnych miejsc Polski.