Katyń Pro Memoria. Scenariusze zajęć z historii o Zbrodni Katyńskiej.

Katyń Pro Memoria. Scenariusze zajęć z historii o Zbrodni Katyńskiej.

W 2022 roku Centrum Mieroszewskiego wydało publikacje ze scenariuszami lekcji o Zbrodni Katyńskiej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Elementem łączącym wszystkie scenariusze jest portal katynpromemoria.pl. Jego narracja pozwala poczuć atmosferę miejsca, zanurzyć się w symboliczny katyński las, a spacerując po nim jeszcze raz odkryć wydarzenia i miejsca znane z tragicznych kart polskiej historii. Scenariusze koncentrują się na jednym obszarze - Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu, bo to właśnie mogiły polskich jeńców z Kozielska stały się symbolem całej Zbrodni.

Można również obejrzeć film z udziałem nauczycielki i uczniów, którzy opowiadają o swoich wrażeniach po lekcji historii:

https://www.youtube.com/watch?v=dGqNmbEZ92U