Katyń 2022.Notacje filmowe. 3. Ogólnopolski konkurs historyczny dla młodzieży.

Katyń 2022.Notacje filmowe. 3. Ogólnopolski konkurs historyczny dla młodzieży.

Stowarzyszenie Parafiada już po raz trzeci organizuje konkurs historyczny dla młodzieży podejmujący problematykę katyńską.

Po konkursie na referaty, prezentacje multimedialne, audycje radiowe/podcasty proponujemy wykorzystanie telefonów komórkowych do przygotowania 7-minutowych notacji filmowych czyli krótkich monotematycznych dokumentów filmowych. Bohaterami notacji będą upamiętnione lokalnie Ofiary Zbrodni Katyńskiej prezentowane przez ich rodziny, bliskich, historyków albo regionalistów – znawców historii regionu.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci i finaliści w dwoch kategoriach wiekowych otzryamją dyplomy, statuetki oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Termin zgłaszania prac upływa 28.10.2022 r.

Regulamin, formularz zgłoszenia i karta pracy na stronie:

https://katyn-pamietam.pl/projekty/katyn-2022