Katyń 2022. Notacje filmowe - Rozstrzygnięcie konkursu. Protokół Jury

Katyń 2022. Notacje filmowe - Rozstrzygnięcie konkursu. Protokół Jury

PROTOKÓŁ JURY 3. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY „KATYŃ 2022. Notacje filmowe”

W dn. 18 listopada 2022 roku Jury w składzie: dr Ewa Kowalska – sekretarz Jury, Małgorzata Jędruch-Włodarczyk, Sławomir Dynek, Sławomir Frątczak,  i dr Maciej Wyrwa dokonało oceny 41 zgłoszonych prac konkursowych w 2 kategoriach wiekowych:

Szkoła podstawowa (P):

Laureaci:

1. Miejsce – Maciej Świtoń (Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy) „Obiecują nam wolność, więc wrócę…”

2. Miejsce – Agata Kurpińska, Zuzanna Kurpińska, Liliana Przekazińska (Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie) „Legionowska pieczęć w katyńskiej historii.”

3. Miejsce – Alicja Nowak, Safia Saoud, Przemysław Górniak  (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie) „Powierzam Go Waszej pamięci…”

 

Finaliści: (Wyróżnienia)

Mikołaj Kubik, Maksymilian Majkrzak (Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku) „Stanisław Cięciel”

Hanna Stróżak, Michał Kierzynkowski (Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Krzywoustego w Wolinie) „Leon Tombak”

Antonina Mikołajczyk (Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie) „Mój prapradziadek”

Nadia Burdzy, Justyna Mistewicz, Konrad Stachowiak (Szkoła Podstawowa nr 28 im. Lubuskich Rodzin Katyńskich w Zielonej Górze) „W tunelu ognia jechaliśmy…”

Juliusz Stefański (Szkoła podstawowa nr 90 im. Kawalerów Maltańskich w Krakowie) „Naród, który traci pamięć traci sumienie.”

Fryderyk Ermich (Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie) „Mjr Paweł Szyfter”

Franciszek Aranowski - Kabza (Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 w Gdyni) „Historia zapisana w Dębach”

Natalia Uchman, Mateusz Lasocki, Maciej Nurzyński (Publiczna Szkoła Podstawowa w Cegłowie) „A. Jarzębski. (Nie)zapomniany Bohater”

Franciszek Basiński (Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Arka” we Wrocławiu) „Od służby Ojczyźnie do bohaterskiej  śmierci”

Karol Nożewski, Bartosz Pawlak, Antoni Szajewski (Publiczna szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy) „Stefan Zawadzki.2.”

 

Szkoły ponadpodstawowe (L):

Laureaci:

1. Miejsce – Krystian Kosiewicz, Oskar Pyrzeński, Kacper Ścibisz (Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim) „Doktor Aleksander Ciechanowski”

2. Miejsce – Szymon Topól, Konrad Jaworek (Zespól Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebinii) „Mjr Antoni Lange. Polski patriota”

3. Miejsce – Weronika Jankowska (37 Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie) i Maciej Jankowski (50 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie im. Ruy Barbosy) „Pamięci Franciszka Kacprzak”

Finaliści: (Wyróżnienia)

Zuzanna Dul (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida) „Ku pamięci por. M. Miżołębskiego”

Leon Wójcik (IV Liceum Ogólnokształcące im. Rotm. Witolda Pileckiego w Piasecznie) „Drzewa pamiętają…”

Maciej Domagała, Oliwia Pliszka (Zespół Szkół Rolniczych CKS im. S. Żeromskiego w Świdwinie) „Film poświęcony asp. PP Janowi Gałęziewskiemu”

 

Do publicznej prezentacji swoich prac podczas 3. Konferencji Młodych Historyków w Sali Konferencyjnej Ordynariatu Polowego WP w Warszawie, Jury rekomenduje laureatów konkursu (zdobywców miejsc od 1 do 3).

 

Jury wyraża radość z powodu tak licznego udziału młodzieży z różnych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z całej Polski. Jury pragnie podkreślić dużą wartość notacji filmowych kultywujących pamięć o lokalnych Bohaterach oraz różnorodność form i scenariuszy notacji. Cieszy fakt sięgania po wspomnienia Strażników Pamięci czyli rodzin Ofiar Zbrodni Katyńskiej i do wiedzy, doświadczenia lokalnych autorytetów. Jury wyraża szacunek nauczycielom, opiekunom, rodzicom za zaangażowanie w edukację i wychowanie oraz pomoc uczniom, podopiecznym w przygotowaniu prac konkursowych.

Warszawa, 18.XI.2022                                               

Jury:

dr Ewa Kowalska, Małgorzata Jędruch-Włodarczyk, Sławomir Dynek, Sławomir Frątczak, dr Maciej Wyrwa