Kapelani Golgoty Wschodu

Kapelani Golgoty Wschodu

19 marca 2023 Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich zaprasza do Sanktuarium św. Józefa w Krakowie – Podgórzu na uroczystość upamiętnienia kapłanów pomordowanych przez NKWD w 1940 roku.

Uroczystość rozpocznie się Mszą św. i odsłonięciem tablicy pamiątkowej o godz. 12.00. O 13.15 odbędzie się premierowy pokaz filmu „Kapelani Golgoty Wschodu”, zrealizowanego na podstawie scenariusza i w reżyserii Bogusławy Stanowskiej-Cichoń.