Dąb Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w ogrodzie Pałacu Prezydenckiego

Dąb Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w ogrodzie Pałacu Prezydenckiego

W środę, 13 kwietnia 2016 roku, odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci o numerze Certyfikatu 00000/00000/WWL/2016 poświęconego wszystkim Ofiarom Zbrodni Katyńskiej
w ramach Programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

Adresatem Certyfikatu jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i to Prezydent podsypał Dąb ziemią Katyńską przywiezioną kilka dni wcześniej z Katynia przez warszawskich harcerzy. Prezydentowi RP towarzyszyli Prezes Zarządu Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza O. Tomasz Olczak SchP i przedstawiciele młodzieży.

W uroczystości wzięła udział  Pierwsza Dama, pani Agata Kornhauser-Duda. Wydarzenie upamiętniające bezprecedensową zbrodnię zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele najwyższych władz państwowych z Ministrem Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotrem Glińskim na czele, a także reprezentanci środowisk i różnych instytucji związanych z kultywowaniem pamięci o Zbrodni Katyńskiej. Dużą grupę stanowiła młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z różnych stron Polski. Młodzież została wybrana spośród kilku tysięcy placówek edukacyjnych, które uczestniczyły w Programie „Katyń… ocalić od zapomnienia” i które zasadziły w swoich miejscowościach co najmniej kilkanaście Dębów Pamięci. 

Po oficjalnej ceremonii młodzież uczestniczyła w lekcji historii przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej i mogła zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Programie „Katyń… ocalić od zapomnienia”.